استریو میکروسکوپ

 • میکروسکوپ جواهر شناسی صاایران

  تماس بگیرید.
  استریو میکروسکوپ جواهرشناسی صاایران به منظور درشت نمایی اجسام کدر وشفاف از 10 تا 40 برابر (به صورت زوم )به کار می رود و با استفاده از لوازم جانبی  متنوع،امکان کاهش یا افزایش بزرگنمایی از  5 تا 200 برابر وجود دارد. (خرید مطمئن برای همه اعضای خانواده)
 • میکروسکوپ ZSM1001 صاایران

  میکروسکوپ ZSM1001 صاایران

  تماس بگیرید.
  استریو میکروسکوپ ZSM1001 صاایران    کاربردها آزمایشگاه های عمومی و تخصصی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی آموزشگاه ها و تعمیرگاه های تلفن همراه و دستگاه های الکترونیکی کارگاه های ساخت و تعمیر ساعت کارگاه های جواهر سازی کارگاه های مونتاژ قطعات الکترونیکی  اپتیک آسمان نمایندگی میکروسکوپ صاایران (خرید مطمئن برای…
نمایش در هر صفحه :