استریو میکروسکوپ

 • میکروسکوپ جواهر شناسی صاایران

  2,200,000 تومان
  استریو میکروسکوپ جواهرشناسی صاایران به منظور درشت نمایی اجسام کدر وشفاف از 10 تا 40 برابر (به صورت زوم )به کار می رود و با استفاده از لوازم جانبی  متنوع،امکان کاهش یا افزایش بزرگنمایی از  5 تا 200 برابر وجود دارد. (خرید مطمئن برای همه اعضای خانواده)
 • میکروسکوپ ZSM1001 صاایران

  میکروسکوپ ZSM1001 صاایران

  1,100,000 تومان
  استریو میکروسکوپ ZSM1001 صاایران به منظور درشت نمایی اجسام کدر وشفاف از 10 تا 40 برابر (به صورت زوم )به کار می رود و با استفاده از لوازم جانبی  متنوع،امکان کاهش یا افزایش بزرگنمایی از  5 تا 200 برابر وجود دارد. (خرید مطمئن برای همه اعضای خانواده)
 • لوپ استریو 750 مدیک

  لوپ استریو 750 مدیک

  ناموجود
  استریو میکروسکوپ 750 به منظور درشت نمایی اجسام کدر وشفاف از 20 تا 80 برابر به کار می رود و با استفاده از لوازم جانبی  متنوع،امکان کاهش یا افزایش بزرگنمایی از  5 تا 200 برابر وجود دارد.  
نمایش در هر صفحه :