استریو میکروسکوپ

 • میکروسکوپ جواهر شناسی صاایران

  تماس بگیرید.
  استریو میکروسکوپ جواهرشناسی صاایران به منظور درشت نمایی اجسام کدر وشفاف از 10 تا 40 برابر (به صورت زوم )به کار می رود و با استفاده از لوازم جانبی  متنوع،امکان کاهش یا افزایش بزرگنمایی از  5 تا 200 برابر وجود دارد. (خرید مطمئن برای همه اعضای خانواده)
 • میکروسکوپ استریو مونیتوردار LSM1000 صاایران

  تماس بگیرید.
  میکروسکوپ استریو مونیتوردار LSM1000 صاایران این دستگاه به منظور درشت نمایی اجسام کدر وشفاف از 10 تا 40 برابر (به صورت زوم )به کار می رود و با استفاده از لوازم جانبی  متنوع،امکان کاهش یا افزایش بزرگنمایی از  5 تا 200 برابر وجود دارد.  اپتیک آسمان نمایندگی میکروسکوپ صاایران (خرید…
 • مكان گيرنده

  میکروسکوپ استریو سه چشم ZSM1001-3E صاایران

  تماس بگیرید.
  میکروسکوپ استریو سه چشم ZSM1001-3E صاایران   کاربردها آزمایشگاه های عمومی و تخصصی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی آموزشگاه ها و تعمیرگاه های تلفن همراه و دستگاه های الکترونیکی کارگاه های ساخت و تعمیر ساعت کارگاه های جواهر سازی کارگاه های مونتاژ قطعات الکترونیکی  اپتیک آسمان نمایندگی میکروسکوپ صاایران (خرید…
 • میکروسکوپ استریو دیجیتال DSM3000 صاایران

  تماس بگیرید.
  میکروسکوپ استریو دیجیتال صاایران DSM-3000   کاربردها آزمایشگاه های عمومی و تخصصی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی آموزشگاه ها و تعمیرگاه های تلفن همراه و دستگاه های الکترونیکی کارگاه های ساخت و تعمیر ساعت کارگاه های جواهر سازی کارگاه های مونتاژ قطعات الکترونیکیقابلیت اتصال به کامپیوترقابلیت اندازه گیری در برنامهقابلیت…
 • میکروسکوپ ZSM1001 صاایران

  میکروسکوپ استریو ZSM1001 صاایران

  تماس بگیرید.
  استریو میکروسکوپ ZSM1001 صاایران    کاربردها آزمایشگاه های عمومی و تخصصی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی آموزشگاه ها و تعمیرگاه های تلفن همراه و دستگاه های الکترونیکی کارگاه های ساخت و تعمیر ساعت کارگاه های جواهر سازی کارگاه های مونتاژ قطعات الکترونیکی  اپتیک آسمان نمایندگی میکروسکوپ صاایران (خرید مطمئن برای…
نمایش در هر صفحه :