رنگ عینک

کدام رنگ عینک آفتابی مضر است

آن دسته عینک های آفتابی استاندارد به شمار می روند که حداکثر حفاظت از چشم را انجام دهند خیلی‌ها که فکر می‌کنند استفاده از عینک دودی مختص طبقه خاصی از جامعه است یا نشانه سانتی‌مانتالیسم محسوب می‌شود، از آن استقبال نمی‌کردند. ...
0