انواع لنزهای تماسی

لنزها بر حسب :

 • جنس
 • فاصله زماني براي تعويض
 • قابليت خوابيدن با لنز در شب تقسيم بندي مي شوند.
 • جنس لنز

لنزهاي تماسي از انواع مختلف پلاستيك ساخته شده اند و به دو گروه اصلي نرم و سخت تقسيم مي شوند.

لنز نرم

 • لنزهاي نرم 15 تا 75 % آب دارند
 • كاملاً راحت هستند
 • استفاده كننده خيلي سريع به آن ها عادت مي كند.

لنزهاي نفوذپذير به گاز

Rigid Gas Permeable – RGP

 • زمان عادت كردن طولاني تر است
 • مدت زمان بيشتري قابل استفاده هستند (چند سال (
 • مقاومتشان نسبت به ايجاد رسوب روي سطح آن ها بيشتر است
 • براي كسانيكه ديد با كيفيت بهتر مي خواهند قابل توصيه است.

لنزهايي كه بطور مداوم به مدت 30  روز استفاده مي شوند:

لنزنرم -ميزان زيادي اكسيژن را به چشم رسانده – راحت ايمنراحت و ايمن

لنزهايي با بلوك نور ماوراء بنفش UV ) :)

هم بصورت لنز نرم و هم سخت

– محافظ قرنيه

 لنزهاي دو كانونيBIFOCAL 

 

لنز قابل تعويض

شامل:

 • لنزهاي كانونيلنزهاي چند كانوني MULTIFOCAL
 • لنزهاي تدريجيلنزهاي تدريجي PROGRESSIVE

لنزهاي اورتوكراتولوژي يا CRT

شكل قرنيه را تغيير داده و ديد را بدون استفاده از لنز يا جراحي كامل مي كنند

در طول شب استفاده شده و در اين مدت شكل قرنيه را تغيير داده و در طول روز با اينكه از

لنز شود.لنز تماسي استفاده نمي شود ديد بهتر مي شود.

لنزهاي تماسي قابل تعويض به سه دسته كلي تقسيم مي شوند:

 • هر 2 هفته يا زودتر تعويض مي شوند. لنزهاي قابل تعويض
 • مكرر هر 1-3 ماه يكبار تعويض مي شوند لنزهاي قابل تعويض .
 • كه هر 6 ماه يا يكسال يكبار تعويض میشوند لنزهاي تماسي با روش سنتي مي شوند.

 فرم روزانه فقط در طي روز زده مي شود و در هنگام خواب درآورده مي شود.

 فرم ممتد در هنگام خواب نيز استفاده مي گردد.

 

انواع لنزهاي تماسي رنگي

 • موارد استفاده: زيبايي رفراكتيوزيبايي ،اصلاح آستيگماتيسم،پيرچشمي،عيوب رفراكتيو
 • لنز رنگي مرئي: رنگ لنرنگ آبي كمرنگ يا سبز به لنز اضافه مي شود تا در زمان گذاشتن يا برداشتن بهتر ديده شود
 • چون رنگ آن بسيار كمرنگ است روي رنگ چشم اثر ندارد.
 • لنز رنگي تشديد كننده: رنگ چشم را تشديد مي كنند.
 • لنز رنگي مات : رنگ چشم را عوض مي كند
 • لنزهاي رنگي فيلترنور: رنگ هاي خاصي را تشديد كنند مثلاً فيلتر زرد باعث مي شود توپ تنيس يا گلف در زمينه مشخص تر شده و راحت تر هدف قرار گيرند
 • لنزهاي تماسي با استفاده ممتد =30روزه و 7 روزه
 • در زمان خواب هم قابل استفاده هستند
 • اكسيژن بيشتري به قرنيه مي رسانند
 • قابل استفاده ممتد هستند
 • لنزهايي كه در شب استفاده مي شوند ريسك  عفونت بيشتري نسبت به لنزهاي روزانه دارند
 • لنزهاي 30 روزه يا 7 روزه قابل تعويض چون نياز به محلول لنز ندارند ميزان ورود ميكروارگانيسم به چشم را كاهش داده و خيلي شانس عفونت را بالا نمي برند.

 و یا به عبارتی

انواع لنز ها تماسی رنگی

موارد استفاده: زيبايي رفراكتيوزيبايي ،اصلاح آستيگماتيسم،پيرچشمي،عيوب رفراكتيو
لنز رنگي مرئي: رنگ لنرنگ آبي كمرنگ يا سبز به لنز اضافه مي شود تا در زمان گذاشتن يا برداشتن بهتر ديده شود چون رنگ آن بسيار كمرنگ است روي رنگ چشم اثر ندارد.
لنز رنگي تشديد كننده: رنگ چشم را تشديد مي كنند.
لنز رنگي مات : رنگ چشم را عوض مي كند
لنزهاي رنگي فيلترنور: رنگ هاي خاصي را تشديد كنند مثلاً فيلتر زرد باعث مي شود توپ تنيس يا گلف در زمينه مشخص تر شده و راحت تر هدف قرار گيرند
لنزهاي تماسي با استفاده ممتد =30روزه و 7 روزه
در زمان خواب هم قابل استفاده هستند.اكسيژن بيشتري به قرنيه مي رسانند.قابل استفاده ممتد هستند
لنزهايي كه در شب استفاده مي شوند ريسك  عفونت بيشتري نسبت به لنزهاي روزانه دارند
لنزهاي 30 روزه يا 7 روزه قابل تعويض چون نياز به محلول لنز ندارند ميزان ورود
ميكروارگانيسم به چشم را كاهش داده و خيلي شانس عفونت را بالا نمي برند.
لنزهاي تماسي با با نفوذپذيري نسبت به گاز
لنزهاي نفوذپذير به گازاكسيژن، اكسيژن، حاوي سيليكون مي باشند
انعطاف پذيرترند
اكسيژن بيشتري را از خود عبور مي دهند.

مزایا:

ايجاد ديد با كيفيت
عمربيشتر
مقاومت بيشتر به رسوبات
راحت تر تميز مي شوند
قابل ترقابل استفاده طولاني تر
از لنزهاي نرم ارزانتر
اما نياز به عادت كردن دارند.

لنزهاي تماسي با با نفوذپذيري نسبت به گاز

 • لنزهاي نفوذپذير به گازاكسيژن، اكسيژن، حاوي سيليكون مي باشند
 • انعطاف پذيرترند
 • اكسيژن بيشتري را از خود عبور مي دهند
مزايا:
 • ايجاد ديد با كيفيت
 • عمربيشتر
 • مقاومت بيشتر به رسوبات
 • راحت تر تميز مي شوند
 • قابل ترقابل استفاده طولاني تر
 • از لنزهاي نرم ارزانتر
 • اما نياز به عادت كردن دارند.

بازدیدها: 19

پاسخی بگذارید