ثبت نمره چشم

ثبت اطلاعات پزشکی

در صورتی که عینک طبی خریداری کرده اید می توانید نمره چشم خود را در این قسمت ثبت کرده و در هر زمان به نمره چشم خود دسترسی داشته باشید
  • تاریخ نسخه
  • ضعیفی راست
  • آستیکمات راست
  • محور آستیکمات
  • ضعیفی چپ
  • آستیکمات چپ
  • محور آستیکمات
  • نزدیک بین
  • می توانید به جای پر کردن موارد بالا عکس نسخه خود را ارسال کنید

بازدیدها: 172