انواع لنزهای تماسی لنزها بر حسب : جنس فاصله زماني براي تعويض قابليت خوابيدن با لنز در شب تقسيم بندي مي شوند. جنس لنز لنزهاي تماسي از انواع مختلف پلاستيك ساخته شده اند و به دو گروه اصلي نرم و سخت تقسيم مي شوند. لنز نرم لنزهاي نرم 15 تا 75 % آب دارند كاملاً […]